Wat is een wildbeheereenheid?

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Een WBE is een lokaal samenwerkingsverband van jagers, grondbezitters en andere geïnteresseerden. De WBE is een vereniging, gericht op duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht.

In Nederland zijn ongeveer 300 WBE's die in totaal bijna 2,5 miljoen hectare beheren. Dit betekent dat ongeveer 90% van het Nederlandse landoppervlak onder het beheer van een WBE valt. De meeste WBE's zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse JagersverenigingWBE Noordkop is opgericht in 1982 en telt momenteel 175 leden.

Actueel nieuws:

Donderdag 5 mei 2022

Ook in het vroege voorjaar van 2022 hebben de vrijwilligers van WBE Noordkop eendenbroedkorven geplaatst in de gemeente Den Helder. Op diverse locaties in Den Helder als Julianadorp staan gevlochten broedkorven en hooigaasrollen. Beide soorten kunstnesten worden gebruikt door merendeel wilde eenden en waterhoentjes om te broeden. 

Wilde eenden nemen in aantal af de laatste jaren. Analyses laten zien dat er geen sprake is van verhoogde sterfte van volwassen vogels. Maar, harde cijfers over nest- en broedresultaat ontbreken. Mede door het plaatsen van de cameraval nabij de kunstnesten is goed te zien hoe de wilde eend gebruik maakt van het kunstnest.
De Wet Natuurbescherming verplicht jagers om zorg te dragen voor een redelijke wildstand van de diverse wildsoorten, waaronder de wilde eend. Met het plaatsen van deze kunstnesten wordt getracht te voldoen aan de verplichting van de Wet alsmede zorg te dragen voor een veilige broedomgeving van de wilde eend.

Het vlechten van broedkorven gebeurt traditiegetrouw in de wintermaanden. De gesnoeide knotwilgen vormen het basismateriaal voor de broedkorf en de stokken om de korf in het water te plaatsen. Het vlechten van een broedkorf kost een geoefende vlechter al gauw een paar uur. Ook het plaatsen van de korf is ook een vak apart. Met een waadpak aan, meestal in de kou, word de broedkorf op de juiste plek gezet, boven het water, weg van alle roofdieren. 

Met de cameraval zijn prachtige foto's gemaakt en hieronder staan de mooiste beelden.

Meer foto's zijn te vinden onder kopje Media bij Fotoboeken


Hieronder staat de zogenaamde hooigaasrol. De wilde eend is niet kritisch en is al gauw tevreden met een nest wat bescherming biedt tegen de wind en regen. Deze zogenaamde naar Amerikaans en Canadees voorbeeld gemaakte rollen zijn redelijk succesvol. Ondertussen hebben deze rollen de bijnaam "Mallard Factories" opgeleverd. Met een broedsucces van zo'n 80% lijkt deze bijnaam zeker op zijn plaats. Deze "eendenfabrieken" zijn in opkomst in Nederland.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.