Werkzaamheden

De jagers van WBE Noordkop zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan ganzen, eenden en hazen. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Zaterdag 10 februari 2018

WBE Noordkop heeft het inititief genomen om samen met een vlechter eendenkorven te maken voor het komende broedseizoen van de wilde eend. Hieronder een verslag van verslaggever Martijn Gijsbertsen van het Noord-Hollands Dagblad: Broedkorf maken voor de Wilde Eend

Met het nieuwe broedseizoen in aantocht kunnen wilde eenden best een beetje hulp gebruiken. Dus verzamelden zeven leden van de wildbeheereenheid Noordkop zich zaterdagmiddag 10 februari 2018 in een schuur van een agrarier aan de Nieuwersluizerweg in Wieringerwaard om handmatig eenbroedkorven te maken. Het zevental onder wie faunacoordinator Arnold Bregman, kreeg les van vlechter Ad Langereis uit het Groningse Ten Boer. Deze ambachtelijke vakman, wiens roots in deze regio liggen, liet zijn enthiousiaste 'pupillen' in besloten kring van wilgentenen broedkorven vlechten.

Plunderen

"Zulke korven worden hier en daar al geplaatst en gebruikt. Omdat eenden steeds vaker last krijgen hebben van vossen, kraaien en verwilderde katten die hun nesten plunderen, willen we er meer gaan uitzetten" vertelt Nieuwedieper Bregman.
Vijanden

In de schuur wordt intussen driftig gevlochten. "Die predatoren - natuurlijke vijanden - roven eieren, nemen kuikens of zelfs moedereend mee. Daar krijgen we regelmatig meldingen van. Met broedkorven hopen we de wilde eenden een veilige nestgelegenheid te bieden. Wilde eenden zitten gemiddeld 25 dagen op een nest."

De wildbeheereenheid hoopt uiteindelijk zo'n dertig broedkorven langs de waterkant te kunnen plaatsen.

"Dat zal op vier a vijf locaties gebeuren, uiteraard in overleg met het hoogheemraadschap. Want we hebben toestemming nodig om in watergangen aan de slag te gaan." Volgens Bregman komen in de Kop van Noord-Holland 'vele duizenden' eenden voor. "Het is een waterrijk gebied, het aantal is niet exact te zeggen. We doen regelmatig trendtellingen, zoals die worden genoemd en merken dat de stand redelijk stabiel is. Het loopt licht terug, maar dat is alles behalve kritisch. Er zijn voldoende exemplaren en soorten."

De workshop werd gewaardeerd. "We hopen hiermee het goede voorbeeld te geven en dat er een vervolg komt". aldus Bregman. " In totaal willen wij van Schoorldam tot aan Wieringen een stuk of dertig broedkorven plaatsen."

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.