Mandaten

1 januari 2019

Bejagen van de Nijlgans


 • De Opdracht is een Gebiedsgebonden machtiging. Het gebied is geheel Noord Holland.
 • De machtiging is (waarschijnlijk) aan alle in FRS bekende jachtaktehouders verstuurd. Het is van belang dat u uw machtiging activeert voordat u de Nijlgans gaat bejagen.
 • U dient minimaal 1x per maand uw afschot te registreren in FRS. Indien er geen afschot is gepleegd dan vult u geen maatregelen in zodat de machtiging actief blijft.
 • Registratie in FRS vindt plaats op jachtveld niveau.
 • U hoeft geen melding te doen bij de RUD.
 • De machtiging is jaarrond te gebruiken met als einddatum 29-11-2024.
 • De Nijlgans is te bejagen van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang.
 • Er mogen lokkers en elektronische lokmiddelen worden gebruikt.
 • De machtiging, een kopie van de opdracht, de grondgebruikersverklaring en de jachtakte(s) moeten aantoonbaar aanwezig zijn op of nabij het veld waar de uitvoerders gerechtigd tot uitvoering zijn. Met uitzondering van de jachtakte mogen genoemde documenten langs elektronische weg, leesbaar worden getoond aan de toezichthouders.
 • In tegenstelling tot de Algemene Machtigingen is de WBE-secretaris niet geautoriseerd om een geschorste GM te ontschorsen • De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.