WBE Noordkop

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Actueel nieuws:

8 augustus 2020 

Uitkomsten ganzentelling zaterdag 18 juli jl.De totalen van de ganzentelling heeft geresulteerd in een kleine wijziging in aantallen. De stijging was ten opzichte van 2019 een kleine 3%, namelijk 2,82%. De curves lopen al vanaf 2016 gelijk op. 


De telling ten aanzien van de andere soorten dan de Grauwe gans laat zien dat er een significante daling is bij de Nijlgans. Ten opzichte van 2019 is dat aantal gedaald met 23,2%.WBE Noordkop is opgericht in 1982 en telt momenteel 175 leden.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.