WBE Noordkop

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Actueel nieuws:


Woensdag 1 april 2020


Uitvoering van beheer en schadebestrijding in relatie tot de uitbraak van het CoronavirusNaar aanleiding van vragen van verschillende WBE’s om een standpunt van het afdelingsbestuur van de Jagersvereniging in Noord-Holland over het uitvoeren van machtigingen voor beheer en schadebestrijding het volgende: 

Minister Schouten van LNV antwoordde op 25 maart jl. op Kamervragen inzake o.a. het uitvoeren van beheer en schadebestrijding: 

1. In Nederland geldt het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven. Het is van belang dat ook jagers zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. Er is geen aanleiding om voor het jagen aanvullende maatregelen te treffen, bovenop de maatregelen die het kabinet al heeft afgekondigd. 


2. Schadebestrijding en populatiebeheer, zoals neergelegd in goedgekeurde faunabeheerplannen, kunnen doorgang vinden. Ook daarbij dienen de richtlijnen van het RIVM strikt in acht te worden genomen. Dit betekent onder andere dat er met niet meer dan drie jagers tegelijk kan worden gejaagd, waarbij de onderlinge afstand tussen de jagers altijd minimaal 1,5 meter is. 


Het afdelingsbestuur van de Jagersvereniging in Noord-Holland, in samenspraak met de FBE, volgt het regeringsstandpunt dat beheer en schadebestrijding in het licht van de maatregelen van het kabinet en adviezen van het RIVM verantwoord zijn, een duidelijk maatschappelijk belang dienen en derhalve doorgang kunnen vinden. 

pagina 2 van 2 

Vanzelfsprekend is en blijft het de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke jager hoe hierin te handelen. Het individuele besluit wel of niet onder de huidige omstandigheden uitvoering te geven aan beheer en schadebestrijding wordt volledig gerespecteerd. Bij ziekteverschijnselen of verhoogd infectierisico mag uitvoering niet worden verwacht. 

Het moge duidelijk zijn, dat bovenstaand standpunt van het afdelingsbestuur bij wijziging van maatregelen van het kabinet en adviezen van het RIVM aangepast zal kunnen worden. Wij houden u daarvan op de hoogte. Vriendelijke groet, 

Tony Voorwinde, 

Voorzitter afdeling Noord-Holland 

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging 

WBE Noordkop is opgericht in 1982 en telt momenteel 175 leden.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.