Welkom


Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Actueel nieuws:


4 november 2018

 

Muskusratten

 

Dagelijks komen er meldingen binnen bij de Waterschappen over het signaleren van muskusratten. De jager die zijn gebied goed kent ziet al gauw of er een rat in zijn jachtgebied aanwezig is. Maar wat dan? Het Waterschap in Noord-Holland maakt gebruik van professionele rattenvangers en is per mail of telefoonnummer goed te bereiken op:

info@muskusrattenbeheer.nl

Telefoon: 030- 6345756

Mobiel nummer van de rattenvanger in onze WBE: 06-1161 4878