WBE Noordkop

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Actueel nieuws:

Dinsdag 16 maart 2021

Na de vorstperiode in februari hebben de vrijwilligers van WBE Noordkop broedkorven geplaatst bij Slot Schagen. 

De gemeente Schagen heeft interesse om, als tweede gemeente in ons werkgebied, een samenwerking aan te gaan op het gebied van het plaatsen van eendenbroedkorven. 
Het doel van het plaatsen van de broedkorven is de wilde eend, en andere soorten zoals waterhoentjes, een veilige broedplek bieden. Veilig voor predatoren zoals vossen, (verwilderde) katten en zwarte kraaien. 


WBE Noordkop is opgericht in 1982 en telt momenteel 175 leden.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.