Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

WBE Noordkop is opgericht in 1982 en telt momenteel 175 leden.

Actueel nieuws:

Zaterdag 17 juli:

Afgelopen zaterdag 17 juli heeft de jaarlijkse ganzentelling plaatsgevonden in de Wild Beheereenheid Noordkop. Het is van groot belang dat de Faunabeheer Eenheid (FBE) van de provincie Noord-Holland een goed inzicht heeft in de soorten en aantallen van ganzen. Het waarom is altijd een uitleg verschuldigd. De FBE is verantwoordelijk voor het te voeren beleid inzake de stand van de ganzen. Welk beleid moet worden gehanteerd? Welke maatregelen zijn afdoende, maar vooral de maatregelen in samenspraak met de andere partners zijn van belang. Een telling van de soorten en in welke gebieden geeft een totaaloverzicht en is het fundament van een gedegen en gedragen beleid.  Niet alleen jagers maar ook vogelaars en andere geïnteresseerden doen al jaren mee om het totaalbeeld in kaart te brengen. Door dit samen te doen is voor de FBE Noord-Holland dit weer een mooi meetmoment om verder te gaan met ontwikkelen van beleid.
De volgende jacht, vrijstellingen, opdrachten en/of ontheffingen zijn actief in de Provincie NH.
U kunt ze lezen in de nieuwsbrieven van de FBE NH


klik op de afbeelding:


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.