WBE Noordkop

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Actueel nieuws:

Zaterdag 3 augustus

De jagers van de Wilbeheereenheden van Noordkop, Geestmerambacht en Wieringen hebben weer een mooie ochtend beleefd met een goed tableau ondanks matig ‘vliegverkeer’. De jacht werd afgesloten met een gezellig samenzijn. Na het opmaken van de balans, bleken door de naar schatting 60 jagers 128 grauwe ganzen te zijn geschoten, 13 Canadese, 10 nijl- en 41 brandganzen (samen 192 ganzen), 9 kraaien, 19 kauwen, 42 duiven en 1 vos. Helaas waren er teveel bekenden afwezig, mogelijk door de concurrentie van de bokkenjacht. Goed om daar een volgend keer rekening mee te houden.
WBE Noordkop is opgericht in 1982 en telt momenteel 175 leden.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.